Bio-circle (Liquid)

4.60

BIO-CIRCLE L is an innovative, efficient surfactant cleaner for use in the BIO-CIRCLE parts washer.

It is used for cleaning and degreasing small parts in workshops, industry, and service. The Liquid contains natural microorganisms that degrade the ingressed oil, thus guaranteeing long cleaner service lives.

Compatible with oil separators
TESTED IN ACCORDANCE WITH ÖNORM B 5105
registration number: ON-N 2011 140
Innovative employment of microorganisms

Tootekood: 400 Kategooria:

Kirjeldus

ENGLISH

Advantages:

• No separate room for washing machines,
• cleaning process is fast – max 5 min,
• neutral charge
• fat removal without residues,
• Do not remove silicone when cleaning the printing plates.

BIO-CIRCLE L does its cleaning based on water and removes everyday contaminations, in particular oils, greases and particle impurities, from work pieces such as moulds.

Its employment in the BIO-CIRCLE parts washer and the microorganisms contained therein guarantee a long service life for the cleaning fluid. The parts washer filters major particles from the fluid, and the microorganisms degrade the ingressed oils and greases.

The fluid will not pit the surface of the parts to be cleaned, and special corrosion inhibitors provide temporary protection after cleaning. The Liquid does not require labelling under the CLP Regulation. In addition, it is free from solvents and volatile organic compounds (VOC). The surfactants therein have been selected on the basis of renewable resources.

Skin friendliness has also been dermatologically tested, which guarantees improved skin protection. A fresh apple scent makes cleaning on the parts washer a pleasant job.

By using BIO-CIRCLE L, the use of solvents can be avoided altogether. This makes the cleaning agent easy and safe to use, store and transport.

The environment is protected, and occupational safety is increased.

The cleaned surfaces can be rinsed with water without leaving any residue, which makes the cleaning agent also suitable for use in the food industry.

Optimally adjusted to everyday soiling
Long bath life
Fresh apple scent
Special corrosion inhibitors provide temporary protection after cleaning
NSF-certified
Improved skin protection – skin friendliness has been dermatologically tested
No labelling required under the CLP Regulation
VOC-free

EESTI

Eelised:

• Puhke ruumid pesumasinatele,
• puhastusprotsess on kiire – maksimaalselt 5 min,
• neutraalne laeng
• rasva eemaldamine ilma jääkideta;
• Ärge eemaldage silikooni printimise plaatide puhastamisel.

BIO-CIRCLE L puhastus põhineb veel ja kõrvaldab igapäevased saastused, eelkõige õlid, rasvad ja osakeste lisandid, alates tükist, näiteks hallitusseened.

Selle töötamine BIO-CIRCLE osade pesumasinas ja seal sisalduvad mikroorganismid tagavad puhastusvedeliku pika kasutusea. Osade pesumasin filtreerib vedeliku peamised osakesed ja mikroorganismid lagundavad sissetulevad õlid ja määrded.

Vedelik ei lase puhastatavate osade pinda ja erilised korrosiooni inhibiitorid pakuvad pärast puhastamist ajutist kaitset. Liquid ei nõua CLP-määruse kohast märgistamist. Lisaks on see vaba lahustitest ja lenduvatest orgaanilistest ühenditest (VOC). Selles sisalduvad pindaktiivsed ained on valitud taastuvate ressursside põhjal.

Naha sõbralikkust on ka nahakaudselt testitud, mis tagab naha parema kaitse. Värske õuna lõhn teeb osade pesumasinas puhast meeldiva töö.

Kasutades BIO-CIRCLE L, saab lahustite täielikku kasutamist vältida. See muudab puhastusvahendi hõlpsaks ja ohutuks kasutamiseks, ladustamiseks ja transportimiseks.

Keskkond on kaitstud ja tööohutus kasvab.

Puhastatud pindu võib loputada veega, jätmata jääki, mis muudab puhastusvahendi ka kasutamiseks toiduainetööstuses.

Optimaalselt kohandatud igapäevasele määrdumisele
Pikk vanni elu
Värske õuna lõhn
Spetsiaalsed korrosiooni inhibiitorid pakuvad pärast puhastamist ajutist kaitset
NSF sertifikaat
Paranenud naha kaitse – naha sõbralikkust on nahakaudselt testitud
CLP-määruse kohane märgistus puudub
VOC-vaba