Alustar 300

Product description according to ÖNORM B 5105:

ALUSTAR 300 is an aqueous cleaner for demanding degreasing processes on materials

Energy-saving, since already effective at room temperature
phosphate-free
Demulsifying behavior allows long service lives
ÖNORM B 5105 tested
oil separators
ÖNORM B 5105 tested; Registration number: ON-N 2011 138
Highly concentrated, application between 1 – 5% possible

Kategooria:

Kirjeldus

ENGLISH

ALUSTAR 300 is a highly alkaline, aqueous cleaner and degreaser for heaviest soiling. It is used in machine cleaning and degreasing processes. It has a product description according to ÖNORM B 5105 and is therefore oil separator compatible (registration number: ON-N 2011 138). The cleaner can be used to clean aluminum, steel / stainless steel, plastic and other alkaline resistant surfaces.

Efficient:

Since ALUSTAR 300 ÖNORM B 5105 has been tested, the service life of the cleaning medium can be greatly extended by using an oil separator.

Due to the effective formulation, the cleaner can be diluted with water depending on the application. When applied to copper or brass 1 – 2%, when applied to aluminum, steel / stainless steel, plastic and other alkali resistant surfaces 3 – 5%.

We will gladly send you titration instructions and curves for concentration determination.

The cleaner has been developed as a low-temperature cleaner and can thus be used effectively at room temperature. Its cleaning performance increases with increasing temperature. If subsequent processes require little residue, it is advisable to use the lowest possible cleaning concentration.

The product features at a glance:

Strong alkaline, watery cleaner and degreaser
Suitable for machine use
Removes the strongest dirt
Can be used on aluminum, steel / stainless steel or plastic surfaces
Already usable at room temperature
phosphate-free
Demulsifying behavior allows long service lives
oil separators
ÖNORM B 5105 tested; Registration number: ON-N 2011 138

EESTI

ALUSTAR 300 on väga leeliseline, vesipuhastusvahend ja rasvaärastus raskendavaks määrdumiseks. Seda kasutatakse masina puhastamise ja rasvaärastusprotsessides. Sellel on vastavalt ÖNORM B 5105 tootekirjeldus ja seetõttu sobib õli eraldaja (registreerimisnumber: ON-N 2011 138). Puhastust saab kasutada alumiiniumi, terase / roostevabast terasest, plastist ja muudest leeliselistest pindadest puhastamiseks.

Efektiivne:

Kuna ALUSTAR 300 ÖNORM B 5105 on testitud, võib puhastusvahendi kasutusiga oluliselt pikendada õli eraldaja abil.

Tõhusa koostise tõttu võib puhastajat veega lahjendada, sõltuvalt kasutamisest. Vase või messingist 1 – 2% peale kandmisel alumiiniumist, terasest / roostevabast terasest, plastikust ja muudest leelistkindlatest pindadest 3 – 5%.

Anname teile hea meelega tiitrimisjuhised ja kontsentratsiooni määramise kõverad.

Puhastusvahend on välja töötatud madalatemperatuurse puhastusvahendina ja seda saab seega efektiivselt kasutada toatemperatuuril. Selle puhastusvõime tõuseb koos temperatuuri tõusuga. Kui järgnevad protsessid nõuavad vähe jääke, on soovitatav kasutada võimalikult väikest puhastuskontsentratsiooni.

Toote omadused lühidalt:

Tugev aluseline, vesine puhastusvahend ja rasvaeemaldusvahend
Sobib masina kasutamiseks
Eemaldab kõige tugevama mustuse
Võib kasutada alumiiniumist, terasest / roostevabast terasest või plastist pinnad
Juba kasutatav toatemperatuuril
fosfaadivaba
Tühjendus käitumine võimaldab pikkade eluiga
õli eraldajad
ÖNORM B 5105 testitud; Registreerimisnumber: ON-N 2011 138