Hoolduskoristus

Hoolduskoristus

Kogemused alates 1992 aastast
 kaubandus -, teenindus -, tööstus -, kontori -, logistikakeskuste – ning eriotstarbliste laopindade koristamisel.
Meie eelised :
Stabiilne hind. Stabiilne kvaliteet. Tugev järelevalve. Hästi varustatud töötajad. Kliendisõbralik suhtlemine. Loodust säästvad puhastusvahendid. Optimeeritud tööjaotus. Turvalisus.
OÜ Kraameri kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardi EVS-EN ISO 9001 :2008 nõuetele ja on registreeritud alates 11.05.2007. a. Me pakume teenust ka kõige nõudlikumale kliendile.
Kõik 2014 ja 2015 Kraamer OÜ hoolduskoriostuslepinguga liitujad saavad kord aastas, vastavalt vajadusele, akende välispesu tasuta. Samuti toimuvad vajadusel 1 kord aastas põrandate süvapuhastused tasuta.
OÜ Kraamer tagab vajadusel tasulised eripuhastööd hoolduskoristuslepingutega seotud klientidele 25 % -lise soodustusega järgmiste tööde osas: Puhastustööd kõrgemal ulatuvuskõrgusest. Põrandate ja ka ESD-põrandate vahatamistööd. Betoon – ja terazzopõrandate hooldus mikrokristalliseerimismeetodil (tagatud on jätkuv tolmuvaba ja esindusliku välimusega pind). Graniitpõranda puhastus  ja poleerimine. Klaaspindade sisepesu, koos raamide ja aknavahede puhastamisega. Naturaalsete puitpõrandate vahatamine või õlitamine. Linoleumpõrandate vahatamine. Tekstiilpindade puhastamine. Lamell-, ruloo -ja ribikardinate puhastamine kliendi juures.

Hoolduskoristus kontorites

Meie eeliseks on stabiilne hind ehk võimalikult vähe üllatuskoristamisi lisatasude eest.

Enamikes kontorites ei ole ostetava teenuse maht üle 1,5 tunni, st pinda on ca 300 m². Kuid see ei taga ka 4.50 € tunnipalga juures (145.13 €) 470 € bruto­palka. See tähendab, et ca 107.10 – € tuleks maksuameti heameeleks juurde maksta iga oma koristaja pealt kellel töömaht on 1,5 tundi päevas. Näiteks 3 tunnise töömahu juures on vaja koristaja pealt jurde maksta  50 € kuus. Koristustööde optimeerimisel saame sellest probleemist üle. See ongi korstusteenuse sisseostmisel 1 kahest peamisest põhjusest.  Teine põhjus on koristustööde korraldamine

office cleaning prices

 Kraamer säästab ettevõtja raha optimeerides koristaja tööaega. 

Kuid koristustööde tööaja optimeerimisest ei tule midagi välja kui me ei järgiks EL s tunnustatud standadeid. Kraamer võimaldab klientidele koristusteenust mis järgib Eestis kehtivaid EVS – 875 standardit ning põhjaaades üldtunnustaud INSTA 8OO

 

 

   Kraameri poolt arendatud koristustehnoloogiad võimaldavad koristada keskmiselt 300 m² kontori pinda tunnis, seda ka ka koristussagedusega 3 ja 4 korda nädalas.  Biotehnoloogial baseeruvad koristusvahendid ning tööde korralldamine tunnustatud standardeid järgides seda võimaldavad. Enam infot leate klikates piktogrammil.

 

Tualettruumide koristusaeg sõltub ruumi suurusest ja puhastatavate elementide arvust, Pindade desinfitseerimine on teenuse sees.

Riietusruumide ja garderoobide koristamise jõudlus u 100 m²

Sisefuajeede -ja sarnaste avatud põrandapindade phastusjõudlus on keskmiselt 2000- 3500 m² tunnis ühe inimese kohta. Kauplused kuni 700 m² tunnis ning toidukauplused 900 m² tunnis ühe inimese kohta.  See on võimalik tänu biotehnoloogial baseerubatele koristusvahenditele ning kaasaegsetele koristustehnoloogiatele. Klikates piktogrammil tutvustame enam põrandate hooldamise võimalusi.

Pakume pika­ajalist teenust, mis põhineb töövõtulepingul, milles on eelnevalt kokku lepitud teile vajalik koristustööde maht, aeg ning maksumus. Teenus on alati tagatud vastutuskindlusega.

Lisatööd: nõude pesemine, ruumide lõhnasta­mine jms.

Pakkumise saamiseks edastage meile järgmisel järgmised andmed:

Ruumide pindala, sisustustihedus (umb­kaudne %), ruumi otstarve sõltuvalt külastatavusest, tualettruumide arv (eraldi N ja M), üldkasutatavate ruumide arv (koridorid, trepikojad, fuajeed, duširuumid, saunad) ja erisoovid (nõude pesemine, tualetttarvikute hankimi­ne ja jooksvalt dosaatoritesse asetamine). Meie müügimees külastab teid meeleldi, et pakkuda teile optimaalset koristuse⁄puhastuse teenust teile sobiva kulutuse ulatuses.kraamer@kraamer.ee
 või klikides Contact

Hoolduskoristus tööstuses

Erinevatele tööstusharudele vastav koristusteenus.

Paljudes tööstusharudes koristusteenust on võimalik viia koristustööd mahult miinimumini ning seeläbi optimeerida kulutusi. Samas ei ole see võimalik näiteks toiduainete tööstuses, meditisiinitarvete tootmis -ja farmaatisia ettevõtetes. Sarnaste ettevõtete koristamisel järgib Kraamer OÜ töötajaskond ettekirjutusi desinfitseerivate ainete kasutusel ja koristuskordade tagamisel.

Meie tugevaks küljeks on aga kergetööstusettevõtted, elektroonikatööstus ettevõtted, metallitööstus -ja masinaehitus ettevõtted ja töökojad.
Oluliseks eeliseks on mainutud ettevõtete koristamisel soodne hind 0,65 €/m² alates 5 päeva nädalas koristusest kolmel päeval nädalas 0,50 €/m² ; ühel korral nädalas 0,40 €/m²
Selliste hindadega teenuse osutamine osutub võimalikuks koostöölepinguga kokkulepitud tööja aja kavades.

  Hoolduslepingud kus teenust osutatakse 1 või kaks korda kuus on hinna arvutamise aluseks suurpuhastusetööde tunni hind ühe iniemse kohta 40 €/inimtund, Millele lisandub väljakutsetasu 18 €. Sellist teenust osatvad sisse suurte pindadega tootmistsehhid, hulgilaod, logistika keskused jne. Samas laienevad kõik hoolduslepingutega tagatavad eelised klientidele nagu standardite järgne kvaliteedi tagamine, kindlustus, kord aastas hooldatava pinnaga seotud välisakende pesu.
pühkimisseadmete ja tolmukogumismoppide rent soodustustega kui neid ei soovita endale soetada. Tutvuge pühkimisagregaaatidega ja tolmukogumismoppidega, mis võimaldavad hõpsalt hädavajalikud tööd ka ise teha siit ____ või klikake piktogrammil.

Võtke meiega ühendust kraamer@kraamer.ee või 3726614041

Hoolduskoristus kauplustes

Pakume pikaajalist teenust, mis põhineb töövõtulepingul, milles on eelnevalt fikseeritud teiepoolsed nõudmised ja erisoovid. Kraamer OÜ poolt pakutava teenuse eeliseks on suur jõudlus, loodust säästvad puhastusvahendid ja -meetodid, paindlikkus ja lühike koristamise aeg. Keskmine avalike ruumide ja kaupluste koristamise hind algab 0,65 €/m² . Kuid see ei välista väiksema külastatavavusega kaupluste koristamist odavama hinnaga. Ehitus ja rauakaupade kauplusi saab koristada 10-15% odavamalt.

Suurpuhastusi tagame oma lepingupartneritele võimalikult väikeste kaudsete kuludega. Oleme koolitatud ja kogemustega looduskivide ja terrazzo hooldajad.  Tutvuge Kraameri poolt pakutavate kivi , betoon, terazzo, marmor ja graniit põrandate hoolduskorsutuse võimalustega siit või klikake piktogrammil. 

NB! Kõikidele Avalike ruumide fuajeede, koridoride ja kaupluste sisepõranda pinnad hooldatakse antiseptiliste ja antislip efkti tekitavate puhastusvahenditega. kleibdile kehtin ISO standarditega ning kindlustusega tagatud teenus kogu lepinguperioodi vältel. Aastas korra on kogu puhastatava pinnaga seotud välisaknad pestud tasuta.

Ligikaudse hinnapakku­mise saate, kui esitate järgmised andmed: koristatava pinna suurus, katte­materjal, külastatavus, koristamise aeg. Toidukaupluste koristamisel järgime teenuste vastavust kvaliteedistandardile ISO 9001 2008 ning kasuta­tavate puhastus­kemikaalide vastavust ning puhastusmeetodite vastavust standardile ISO 14 000. Meie müügimees külastab teid meeleldi, et pakkuda teile optimaalset koristuse⁄puhastuse teenust teile sobiva kulutuse ulatuses. kraamer@kraamer.ee või helistage 3726614041

Hoolduskoristus üldkasutatavates ruumides

Üldkasutatavate pindade all mõtleme eelkõige kaubandus- ja teenindus­keskusi, sadama-, raudtee-, lennujaama terminale jne, milliste koristussagedus on 7 päeva nädalas. Teenuse hind alates 0,70 €/m² – Sisaldab stabiilse puhtuse tagava koristusprogrammi. ISO standarditele vastava kvaliteedi ja vastutuskindlustuse. korsitataca pinnaga seotud välisakende pesu kord aastas tasuta.
Pakume pikaajalist teenust, mis põhineb töövõtulepingul, milles lepitakse kokku koristustööde maht ja aeg. Teenusega kaasneb ka tualettruumidesse tarvikvara paigalda­mine. Meil on kogemused Selveri kauplusteketiga ja Tallinna Lennujaamaga.
kontakt : kraamer@kraamer.ee / 3726614041