Betoon, terazzo marmor

Betoon – Terazzo – Marmor

Teemantlihvimine:

ühekorde tööna  35 -50 € /m²

Olenevalt pinna tugevusest pakume marmor-, terazzo -, betoon -, pressitud granitplaatpõrandate teemantlihvmist. Selline põrand on esinduslik ja püsib kaua nägus. On kergesti hooldatav.

 

Diamond grinding:
Single work 35 -50 € / m²

Depending on the surface strength, we offer diamond grinding of marble, terrazzo, concrete, pressed granite flooring. This floor is representative and lasting for a long time. It is easy to maintain.

[EST] Samuti pressitud graniitplaat-, beton -ja terazzo põrandad. [ENG] Also pressed granite, concrete and terazzo floors.

[EST] Samuti pressitud graniitplaat-, beton -ja terazzo põrandad. [ENG] Also pressed granite, concrete and terazzo floors.

[EST] Hoolduskoristus sellistel põrandatel on odav u 0, 65 €/m² ühes kuus [ENG] Maintenance cleaning on such floors is cheap for you at 0, 65 € / m² in one month

[EST] Hoolduskoristus sellistel põrandatel on odav u 0, 65 €/m² ühes kuus [ENG] Maintenance cleaning on such floors is cheap for you at 0, 65 € / m² in one month

Mikrokristalliseerimismeetod

See on odavam alternatiiv temantlihvimisele.

ühekordne töö u 25 – 35 €/m²

on võimalik saavutada nii matt kui läikiv pind.

 

Microcrystallization method
This is a cheaper alternative to grinding.

one-time work from 25 to 35 € / m²

it is possible to achieve both matt and shiny surface.

[EST] Igapäevane hooldus keskelt läbi 0,5 €/m² Maksimaalselt 4 korda kuus masinpesu tavapärase 6 päeva nädalas kasutamisel. [ENG] Daily maintenance in the middle through 0.5 € / m² Maximum 4 times a month for machine washings for normal 6 days a week.

[EST] Igapäevane hooldus keskelt läbi 0,5 €/m² Maksimaalselt 4 korda kuus masinpesu tavapärase 6 päeva nädalas kasutamisel. [ENG] Daily maintenance in the middle through 0.5 € / m² Maximum 4 times a month for machine washings for normal 6 days a week.

[EST] Läkiva pinna saavutab ülepäeva või 3 korda nädalas masinpesuga põranda tavakasutamisel 6 päeval nädalas. Koristusele kuluv raha keskmiselt 0,75 €/m² kuus [ENG] The surface reaches 6 days a week for regular or 3 times a week using machine floor washer. The average cost of cleaning is 0.75 € / m² per month

[EST] Läkiva pinna saavutab ülepäeva või 3 korda nädalas masinpesuga põranda tavakasutamisel 6 päeval nädalas. Koristusele kuluv raha keskmiselt 0,75 €/m² kuus [ENG] The surface reaches 6 days a week for regular or 3 times a week using machine floor washer. The average cost of cleaning is 0.75 € / m² per month

Laod – Logistikakeskused – Tööstused

Pesemisel mikrokristalliseerimismeetodit kasutades tagame jätkuvalt tolmuvaba ja antislipp effektiga põrandapinna. piltidel on näha et tõstukite rataste jälgu ei ole märgata. 

 

By using the microcrystallization method, we continue to provide a dust-free and antislip effect on the floor surface. The images show that the tracks of the forklifts are not noticeable.

[EST] 8-9 korda kuus pestes on tagatud kõik kolm olulist omadust antislip effekt, jätkuv tolmutõke ja antibakteriaalsus. Selline meetod sobib toiduainete logistika keskustele, meditsiinitoodete logistika keskustele   Hoolduskoristuse hind  kuus  0,50 € /m² . [ENG] With 8-9 times a month, all three essential properties of antislip effect, continuous dust and antibacterial protection are guaranteed. This method is suitable for food logistics centers, logistics centers for medical products. The cost of maintenance cleaning per month is 0.50 € / m².

[EST] 8-9 korda kuus pestes on tagatud kõik kolm olulist omadust antislip effekt, jätkuv tolmutõke ja antibakteriaalsus. Selline meetod sobib toiduainete logistika keskustele, meditsiinitoodete logistika keskustele   Hoolduskoristuse hind  kuus  0,50 € /m² . [ENG] With 8-9 times a month, all three essential properties of antislip effect, continuous dust and antibacterial protection are guaranteed. This method is suitable for food logistics centers, logistics centers for medical products. The cost of maintenance cleaning per month is 0.50 € / m².

[EST] 4 korda kuus pestav ja igapäevaselt pühitav . hooldamise hind kuus 0,39 €/m² [ENG] 4 times a month washable and day-to-day sweeping. maintenance cost per month 0,39 € / m²

[EST] 4 korda kuus pestav ja igapäevaselt pühitav . hooldamise hind kuus 0,39 €/m² [ENG] 4 times a month washable and day-to-day sweeping. maintenance cost per month 0,39 € / m²

[EST] 2 kuus pestud ja igapäevaselt  püitav lao või tööstuspind. Hooldamise maksumus 0,25 € /m² sellise pinna puhul tagatakse ainult tolmutõke. [ENG] 2 monthly washable and daily rack warehouses or industrial areas. The maintenance cost of 0.25 € / m² for such a surface is ensured only by a dust barrier.

[EST] 2 kuus pestud ja igapäevaselt  püitav lao või tööstuspind. Hooldamise maksumus 0,25 € /m² sellise pinna puhul tagatakse ainult tolmutõke. [ENG] 2 monthly washable and daily rack warehouses or industrial areas. The maintenance cost of 0.25 € / m² for such a surface is ensured only by a dust barrier.